Наша мини программа — Micro Paint!

Наша мини программа — Micro Paint!

public int speed = 0.1;
private float Wer = 3.132f;